Polatsk

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+2 หน่วย_ซ.
S 3 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 22/02 03:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และหิมะตกเล็กน้อย
รู้สึก_เหมือน: -1°
บาโรมิเตอร์: 1018.8 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -1°
ความชิ้น: 81.2%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:13 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:24 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:03 am. Next update estimated at 05:20 am.


Trivia

+24° Amarnāth, อินเดีย
Oymyakon, รัสเซีย -43°

+24° Bhiwandi, อินเดีย
Taloyoak, แคนาดา -38°

+24° Kalyān, อินเดีย
Iqaluit, แคนาดา -37°

+23° Sanvordem, อินเดีย
Pangnirtung, แคนาดา -37°

+22° Vāda, อินเดีย
Kugaaruk, แคนาดา -36°