شرایط فعلی

+16 درجه سانتی گراد
N 4 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:+16°
بارومتر: 1026.6 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +14°
رطوبت: 89.6%
طلوع خورشید: 05:30 am
غروب خورشید: 10:00 pm
از تاریخ 27/06 04:00 am
مشاهده شده در Uccle
مشاهدات گذشته, Uccle >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: +32°
کمینه: +20°
فردا
شفاف
بیشینه: +26°
کمینه: +14°
امروز
شفاف
بیشینه: +25°
کمینه: +12°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:48 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:00 am.