شرایط فعلی

شفاف 34 درجه فارنهایت
N 6 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:29°
بارومتر: 30.7 اینچ
نقطه شبنم:
رطوبت: 20.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:40 am
غروب خورشید: 06:19 pm
از تاریخ 26/08 01:00 am
مشاهده شده در La Paz / Alto
مشاهدات گذشته, La Paz / Alto >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 65°
کمینه: 32°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 66°
کمینه: 29°
امروز
شفاف
بیشینه: 63°
کمینه: 30°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:20 am.