شرایط فعلی

غالباً شفاف 40 درجه فارنهایت
N 7 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:36°
نقطه شبنم: 33°
رطوبت: 74.7%
قابلیت دید: 9 مایل
طلوع خورشید: 05:56 am
غروب خورشید: 06:03 pm
از تاریخ 20/03 10:00 am
مشاهده شده در Livno
مشاهدات گذشته, Livno >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 57°
کمینه: 28°
فردا
شفاف
بیشینه: 53°
کمینه: 24°
امروز
ابری
بیشینه: 45°
کمینه: 28°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:40 am.