สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

62 หน่วย_ฟ.
SE 9 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 24/04 12:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: 63°
จุดน้ำค้าง: 54°
ความชิ้น: 73.8%
ทัศนวิสัย: 9 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:55 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:45 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:51 am. Next update estimated at 12:50 pm.


Trivia

111° Satwās, อินเดีย
Taloyoak, แคนาดา -19°

89° Buayan, ฟิลิปปินส์
Gjoa Haven, แคนาดา -15°

86° Cansilayan, ฟิลิปปินส์
Karaul, รัสเซีย

86° La Granja, ฟิลิปปินส์
Kayyerkan, รัสเซีย

84° Aranda, ฟิลิปปินส์
Coral Harbour, แคนาดา