شرایط فعلی

شفاف 66 درجه فارنهایت
NE 4 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:66°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 22°
رطوبت: 17.1%
قابلیت دید: 16 مایل
طلوع خورشید: 06:12 am
غروب خورشید: 07:22 pm
از تاریخ 08/04 05:00 pm
مشاهده شده در Tuzla
مشاهدات گذشته, Tuzla >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 74°
کمینه: 44°
فردا
شفاف
بیشینه: 72°
کمینه: 41°
امروز
شفاف
بیشینه: 69°
کمینه: 36°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:12 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:50 pm.