شرایط فعلی

+30 درجه سانتی گراد
W 2 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:+30°
نقطه شبنم: +2°
رطوبت: 17.4%
طلوع خورشید: 06:53 am
غروب خورشید: 06:06 pm
از تاریخ 26/04 02:00 pm
مشاهده شده در Van Zylsrus
مشاهدات گذشته, Van Zylsrus >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: +31°
کمینه: +15°
فردا
شفاف
بیشینه: +28°
کمینه: +11°
امروز
شفاف
بیشینه: +28°
کمینه: +10°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:52 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:00 pm.