شرایط فعلی

+39 درجه سانتی گراد
SW 9 کیلومتر در ساعت
دمای مورد انتظار:+39°
رطوبت: 8.3%
طلوع خورشید: 06:23
غروب خورشید: 19:18
از تاریخ 19/02 17:00
مشاهده شده در Twee Riviere
مشاهدات گذشته, Twee Riviere >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: +40°
کمینه: +19°
فردا
شفاف
بیشینه: +39°
کمینه: +17°
امروز
شفاف
بیشینه: +40°
کمینه: +17°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 18:04. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 19:00.