Amparo

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

73 หน่วย_ฟ.
E 17 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 17/10 10:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 73°
บาโรมิเตอร์: 30.0 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 64°
ความชิ้น: 73.5%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:33 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:11 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:50 pm. Next update estimated at 10:30 pm.


Trivia

88° Ad Dabbah, ซูดาน
Debin, รัสเซีย

84° Argo, ซูดาน
Kadykchan, รัสเซีย

82° Pīrotak, ปากีสถาน
Myaundzha, รัสเซีย

80° Bela, ปากีสถาน
Orotukan, รัสเซีย

79° Badr Ḩunayn, ซาอุดีอาระเบีย
Yagodnoye, รัสเซีย