شرایط فعلی

شفاف 82 درجه فارنهایت
S 6 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:82°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 61°
رطوبت: 48.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:06 am
غروب خورشید: 05:49 pm
از تاریخ 20/06 03:00 pm
مشاهده شده در Maringa
مشاهدات گذشته, Maringa >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 82°
کمینه: 64°
فردا
شفاف
بیشینه: 82°
کمینه: 64°
امروز
شفاف
بیشینه: 83°
کمینه: 65°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:40 pm.