شرایط فعلی

شفاف +25 درجه سانتی گراد
SE 3 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+25°
بارومتر: 1011.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +16°
رطوبت: 57.4%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:54 am
غروب خورشید: 05:51 pm
از تاریخ 20/08 03:00 pm
مشاهده شده در Teresina Aeroporto
مشاهدات گذشته, Teresina Aeroporto >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +36°
کمینه: +25°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +36°
کمینه: +24°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +35°
کمینه: +26°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:07 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:50 pm.