شرایط فعلی

شفاف +27 درجه سانتی گراد
E 4 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+27°
بارومتر: 1023.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +12°
رطوبت: 39.3%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:37
غروب خورشید: 17:48
از تاریخ 20/06 16:00
مشاهده شده در Brasilia Aeroporto
مشاهدات گذشته, Brasilia Aeroporto >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: +24°
کمینه: +13°
فردا
شفاف
بیشینه: +24°
کمینه: +13°
امروز
ابری
بیشینه: +27°
کمینه: +14°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 15:50. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 17:00.