Brejo

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

79 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 14/10 03:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
รู้สึก_เหมือน: 79°
บาโรมิเตอร์: 29.8 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 71°
ความชิ้น: 75.8%

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:31 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:42 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 05:50 am. Next update estimated at 06:30 am.


Trivia

81° Ansongo, มาลี
Coldfoot, สหรัฐอเมริกา 11°

81° Gao, มาลี
Batagay, รัสเซีย 12°

75° Ourinhos, บราซิล
Ese-Khayya, รัสเซีย 12°

N/A 73° Picos, บราซิล
Severnyy, รัสเซีย 15°

72° Sertanópolis, บราซิล
Khandyga, รัสเซีย 18°