Campo Maior

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

74 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 22/02 06:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
เมฆมาก
รู้สึก_เหมือน: 73°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 72°
ความชิ้น: 94.1%
ทัศนวิสัย: 12 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:55 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:09 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:05 am. Next update estimated at 07:20 am.


Trivia

81° Kimbo, กินี
Sarylakh, รัสเซีย -46°

79° Bo, เซียร์ราลีโอน
Oymyakon, รัสเซีย -44°

79° Boajibu, เซียร์ราลีโอน
Dukat, รัสเซีย -38°

79° Kamakwie, เซียร์ราลีโอน
Galimyy, รัสเซีย -38°

79° Port Loko, เซียร์ราลีโอน
Ese-Khayya, รัสเซีย -25°