شرایط فعلی

+24 درجه سانتی گراد
SE 3 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:+24°
بارومتر: 1018.4 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +14°
رطوبت: 56.3%
طلوع خورشید: 05:59 am
غروب خورشید: 05:44 pm
از تاریخ 18/07 09:00 pm
مشاهده شده در Campos Sales
مشاهدات گذشته, Campos Sales >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
ابری
بیشینه: +31°
کمینه: +21°
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه: +31°
کمینه: +22°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +32°
کمینه: +22°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:40 am.