Jardim de Piranhas

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+29 หน่วย_ซ.
E 7 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 22/10 04:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: +32°
บาโรมิเตอร์: 1011.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +23°
ความชิ้น: 70.1%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:05 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:22 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:50 pm. Next update estimated at 04:50 pm.


Trivia

+40° Dukwe, บอตสวานา
Artyk, รัสเซีย -16°

+28° Maun, บอตสวานา
Severomuysk, รัสเซีย -15°

+28° Nokaneng, บอตสวานา
Burkhala, รัสเซีย -11°

+27° Ambato Boeny, มาดากัสการ์
Myaundzha, รัสเซีย -11°

+27° Nsanje, มาลาวี
Sarylakh, รัสเซีย -11°