شرایط فعلی

+28 درجه سانتی گراد
دمای مورد انتظار:+28°
بارومتر: 1012.5 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +23°
رطوبت: 70.4%
طلوع خورشید: 05:29 am
غروب خورشید: 05:41 pm
از تاریخ 19/10 09:00 am
مشاهده شده در Preguicas
مشاهدات گذشته, Preguicas >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +37°
کمینه: +24°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +37°
کمینه: +25°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +37°
کمینه: +25°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:10 pm.