Nortelândia

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+28 หน่วย_ซ.
E 1 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 20/01 08:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +32°
บาโรมิเตอร์: 1008.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +24°
ความชิ้น: 78.9%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:32 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:23 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 08:16 pm. Next update estimated at 08:50 pm.


Trivia

+40° Colonia Neuland, ปารากวัย
Sarylakh, รัสเซีย -54°

+38° Fuerte Olimpo, ปารากวัย
Oymyakon, รัสเซีย -52°

+36° Belén, ปารากวัย
Belichan, รัสเซีย -48°

+36° Horqueta, ปารากวัย
Turukhansk, รัสเซีย -45°

+32° Capitán Pablo Lagerenza, ปารากวัย
Igarka, รัสเซีย -43°