شرایط فعلی

شفاف +33 درجه سانتی گراد
NW 2 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+33°
بارومتر: 1014.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +10°
رطوبت: 24.4%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:05 am
غروب خورشید: 05:22 pm
از تاریخ 18/07 05:00 pm
مشاهده شده در Cuiaba Aeroporto
مشاهدات گذشته, Cuiaba Aeroporto >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: +33°
کمینه: +15°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +35°
کمینه: +16°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: +35°
کمینه: +14°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:40 pm.