شرایط فعلی

شفاف 73 درجه فارنهایت
S 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:73°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 64°
رطوبت: 73.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:05 am
غروب خورشید: 05:22 pm
از تاریخ 17/07 12:00 am
مشاهده شده در Cuiaba Aeroporto
مشاهدات گذشته, Cuiaba Aeroporto >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 62°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 94°
کمینه: 61°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 59°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:20 am.