شرایط فعلی

شفاف 80 درجه فارنهایت
SE 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:80°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 43°
رطوبت: 27.1%
قابلیت دید: 12 مایل
طلوع خورشید: 07:39 am
غروب خورشید: 06:47 pm
از تاریخ 15/10 06:00 pm
مشاهده شده در Stip
مشاهدات گذشته, Stip >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 81°
کمینه: 43°
فردا
شفاف
بیشینه: 83°
کمینه: 39°
امروز
شفاف
بیشینه: 83°
کمینه: 41°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:20 pm.