شرایط فعلی

شفاف +0 درجه سانتی گراد
NE 1 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:
بارومتر: 1016.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -3°
رطوبت: 77.9%
قابلیت دید: 7 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:20 am
غروب خورشید: 06:42 pm
از تاریخ 25/03 07:00 am
مشاهده شده در Sofia Observ.
مشاهدات گذشته, Sofia Observ. >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: +11°
کمینه: -2°
فردا
ابری و رگبار
بیشینه: +12°
کمینه:
امروز
شفاف
بیشینه: +20°
کمینه: +2°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:40 am.