شرایط فعلی

شفاف 64 درجه فارنهایت
SE 3 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:64°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 45°
رطوبت: 48.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:36 am
غروب خورشید: 06:44 pm
از تاریخ 14/10 08:30 pm
مشاهده شده در Sofia Observ.
مشاهدات گذشته, Sofia Observ. >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 73°
کمینه: 44°
فردا
شفاف
بیشینه: 76°
کمینه: 41°
امروز
شفاف
بیشینه: 75°
کمینه: 43°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:30 pm.