Dobrich

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+2 หน่วย_ซ.
W 2 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 22/11 02:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: +2°
บาโรมิเตอร์: 1025.5 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +1°
ความชิ้น: 97.2%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:10 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:38 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 02:13 pm. Next update estimated at 02:50 pm.


Trivia

N/A +38° Geikie Gorge National Park, ออสเตรเลีย
Oymyakon, รัสเซีย -40°

+32° Madiun, อินโดนีเซีย
Ust'-Nera, รัสเซีย -37°

+31° Soko, อินโดนีเซีย
Artyk, รัสเซีย -35°

+30° Karratha, ออสเตรเลีย
Batagay-Alyta, รัสเซีย -35°

+30° Sragen, อินโดนีเซีย
Burkhala, รัสเซีย -32°