สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

41 หน่วย_ฟ.
NW 6 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 21/02 09:30 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 37°
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 25°
ความชิ้น: 50.1%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:16 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:05 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:20 pm. Next update estimated at 10:20 pm.


Trivia

79° Bantvāl, อินเดีย
Galimyy, รัสเซีย -49°

79° Sulya, อินเดีย
Verkhniy At-Uryakh, รัสเซีย -49°

76° Parlākimidi, อินเดีย
Debin, รัสเซีย -44°

76° Pārvatīpuram, อินเดีย
Oymyakon, รัสเซีย -43°

76° Rāzām, อินเดีย
Pond Inlet, แคนาดา -33°