Shumen

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+6 หน่วย_ซ.
W 1 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 21/04 03:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: +6°
บาโรมิเตอร์: 1026.1 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง:
ความชิ้น: 68.2%
ทัศนวิสัย: 20 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:21 am
ดวงอาทิตย์ตก: 08:01 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:50 am. Next update estimated at 05:40 am.


Trivia

+25° Gadhada, อินเดีย
Igloolik, แคนาดา -26°

+25° Vāda, อินเดีย
Resolute, แคนาดา -25°

+24° Dungarpur, อินเดีย
Kugaaruk, แคนาดา -23°

+24° Keshod, อินเดีย
Arctic Bay, แคนาดา -22° N/A

+24° Valabhīpur, อินเดีย
Kugluktuk, แคนาดา -20°