Shumen

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+18 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 19/05 09:00
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: +20°
บาโรมิเตอร์: 1008.9 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +18°
ความชิ้น: 96.3%
ทัศนวิสัย: 20 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:44
ดวงอาทิตย์ตก: 20:33

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:39. Next update estimated at 12:00.


Trivia

+31° Emiliano Zapata, เม็กซิโก
Batagay-Alyta, รัสเซีย -9° N/A

+31° San Carlos, เม็กซิโก
Ust'-Kuyga, รัสเซีย -8° N/A

+31° Tenosique de Pino Suárez, เม็กซิโก
Khatanga, รัสเซีย -7°

+27° Huetamo de Núñez, เม็กซิโก
Nizhneyansk, รัสเซีย -5°

+25° Felipe Carrillo Puerto, เม็กซิโก
Ese-Khayya, รัสเซีย -3° N/A