شرایط فعلی

شفاف +28 درجه سانتی گراد
E 6 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+28°
بارومتر: 1018.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +11°
رطوبت: 34.7%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:19 am
غروب خورشید: 08:05 pm
از تاریخ 19/08 12:30 pm
مشاهده شده در Burgas
مشاهدات گذشته, Burgas >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +30°
کمینه: +20°
فردا
شفاف
بیشینه: +29°
کمینه: +17°
امروز
شفاف
بیشینه: +28°
کمینه: +16°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:55 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:20 pm.