شرایط فعلی

شفاف +4 درجه سانتی گراد
شفاف
دمای مورد انتظار:+4°
بارومتر: 1024.7 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +2°
رطوبت: 88.7%
قابلیت دید: 22 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:06 am
غروب خورشید: 05:51 pm
از تاریخ 19/02 02:00 am
مشاهده شده در Sliven
مشاهدات گذشته, Sliven >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +12°
کمینه: +2°
فردا
شفاف
بیشینه: +14°
کمینه: +4°
امروز
شفاف
بیشینه: +13°
کمینه: +2°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:04 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:30 am.