Sliven

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

59 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 19/10 12:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 59°
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 57°
ความชิ้น: 93.1%
ทัศนวิสัย: 12 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:31 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:26 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 01:49 am. Next update estimated at 02:50 am.


Trivia

N/A 87° Geikie Gorge National Park, ออสเตรเลีย
Belichan, รัสเซีย -5°

80° Sragen, อินโดนีเซีย
Resolute, แคนาดา

76° Chor, ปากีสถาน
Grise Fiord, แคนาดา 12°

76° Nabīsar, ปากีสถาน
Khatanga, รัสเซีย 13°

65° Asaita, เอธิโอเปีย
Aliskerovo, รัสเซีย 21°