Sliven

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

55 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 20/10 09:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: 55°
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 51°
ความชิ้น: 84.8%
ทัศนวิสัย: 15 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:33 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:25 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:50 am. Next update estimated at 12:20 pm.


Trivia

79° Carolina, บราซิล
Tiksi, รัสเซีย -9°

79° Richard Toll, เซเนกัล
Arctic Village, สหรัฐอเมริกา -4°

79° Rosso, เซเนกัล
Batagay-Alyta, รัสเซีย

70° Itapirapuã, บราซิล
Bettles, สหรัฐอเมริกา

70° Porangatu, บราซิล
Talaya, รัสเซีย 15°