Straldzha

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+23 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 23/10 06:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +24°
บาโรมิเตอร์: 1020.7 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +14°
ความชิ้น: 55.2%
ทัศนวิสัย: 22 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:35 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:19 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 07:50 pm. Next update estimated at 09:10 pm.


Trivia

+30° Surakarta, อินโดนีเซีย
Verkhoyansk, รัสเซีย -27°

+29° Diwek, อินโดนีเซีย
Ese-Khayya, รัสเซีย -23°

+28° Delanggu, อินโดนีเซีย
Belaya Gora, รัสเซีย -22° N/A

+28° Grogol, อินโดนีเซีย
Kholodnyy, รัสเซีย -21°

+28° Kartasura, อินโดนีเซีย
Ust'-Nera, รัสเซีย -17°