Straldzha

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

57 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 21/04 06:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 57°
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 44°
ความชิ้น: 60.1%
ทัศนวิสัย: 11 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:23 am
ดวงอาทิตย์ตก: 08:01 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:52 pm. Next update estimated at 07:50 pm.


Trivia

109° Kukawa, ไนจีเรีย
Grise Fiord, แคนาดา -18° N/A

108° Ngama, ชาด
Resolute, แคนาดา -17°

106° Guélengdeng, ชาด
Igloolik, แคนาดา -8°

106° Makari, แคเมอรูน
Kugluktuk, แคนาดา -8°

104° Bousso, ชาด
Baker Lake, แคนาดา