شرایط فعلی

7 درجه فارنهایت
W 1 مایل در ساعت
دمای مورد انتظار:
نقطه شبنم:
رطوبت: 87.9%
طلوع خورشید: 08:36 am
غروب خورشید: 04:07 pm
از تاریخ 10/12 05:00 am
مشاهده شده در Andrew Agdm, Alta
مشاهدات گذشته, Andrew Agdm, Alta >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه:
کمینه: -3°
فردا
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه:
کمینه: -1°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه:
کمینه: -1°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:02 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:50 am.