شرایط فعلی

38 درجه فارنهایت
NE 9 مایل در ساعت
دمای مورد انتظار:31°
بارومتر: 30.2 اینچ
طلوع خورشید: 08:22 am
غروب خورشید: 04:24 pm
از تاریخ 09/12 12:00 am
مشاهده شده در Standard Agcm, Alta
مشاهدات گذشته, Standard Agcm, Alta >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: 21°
کمینه: 18°
فردا
ابری
بیشینه: 20°
کمینه:
امروز
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه: 20°
کمینه: 12°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:59 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:40 am.