สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

45 หน่วย_ฟ.
SE 37 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 16/12 06:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
รู้สึก_เหมือน: 36°
บาโรมิเตอร์: 29.8 หน่วย_น.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:29 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:24 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:00 am. Next update estimated at 06:50 am.


Trivia

90° Port Augusta, ออสเตรเลีย
Artyk, รัสเซีย -56°

90° Port Augusta West, ออสเตรเลีย
Burkhala, รัสเซีย -54°

N/A 90° Tibooburra, ออสเตรเลีย
Sarylakh, รัสเซีย -52°

89° Longreach, ออสเตรเลีย
Oymyakon, รัสเซีย -51°

N/A 73° Port Victoria, ออสเตรเลีย
Verkhoyansk, รัสเซีย -45°