شرایط فعلی

شفاف 10 درجه فارنهایت
S 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:10°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم:
رطوبت: 91.3%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 08:25 am
غروب خورشید: 05:58 pm
از تاریخ 17/02 03:29 am
مشاهده شده در Sousa Creek, Alta
مشاهدات گذشته, Sousa Creek, Alta >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 35°
کمینه: 28°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 15°
کمینه:
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: -7°
کمینه: -21°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:03 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:10 am.