شرایط فعلی

شفاف -2 درجه سانتی گراد
NW 6 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:-8°
بارومتر: 1018.3 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -9°
رطوبت: 53.8%
قابلیت دید: 16 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:29 am
غروب خورشید: 05:58 pm
از تاریخ 17/02 10:53 am
مشاهده شده در Houlton, Houlton International Airport
مشاهدات گذشته, Houlton, Houlton International Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: -1°
کمینه: -20°
فردا
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه: -4°
کمینه: -5°
امروز
ابری
بیشینه: -1°
کمینه: -20°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:04 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:50 am.