Canterbury

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

48 หน่วย_ฟ.
S 9 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 10/12 02:53 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และฝนตกเล็กน้อย
รู้สึก_เหมือน: 45°
บาโรมิเตอร์: 29.6 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 46°
ความชิ้น: 92.8%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:00 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:44 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:05 pm. Next update estimated at 04:10 pm.


Trivia

84° Cloncurry, ออสเตรเลีย
Sarylakh, รัสเซีย -52°

83° Purnululu National Park, ออสเตรเลีย
Solnechnyy, รัสเซีย -48°

78° Roma, ออสเตรเลีย
Ust'-Maya, รัสเซีย -43°

78° Selwyn Snowfields, ออสเตรเลีย
Amga, รัสเซีย -37°

N/A 74° Winton, ออสเตรเลีย
Mokhsogollokh, รัสเซีย -31°