Fredericton

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

52 หน่วย_ฟ.
NE 8 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 23/10 05:33 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และฝนตก
รู้สึก_เหมือน: 52°
บาโรมิเตอร์: 29.6 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 52°
ความชิ้น: 100%
ทัศนวิสัย: 3 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:53 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:27 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:51 pm. Next update estimated at 06:00 pm.


Trivia

83° Baki, อินโดนีเซีย
Susuman, รัสเซีย -10°

83° Cepu, อินโดนีเซีย
Batagay, รัสเซีย -7°

83° Gatak, อินโดนีเซีย
Ese-Khayya, รัสเซีย -7°

83° Ngombak, อินโดนีเซีย
Ust'-Nera, รัสเซีย -1°

83° Purwodadi, อินโดนีเซีย
Chokurdakh, รัสเซีย 12°