شرایط فعلی

ابری و برف سبک -2 درجه سانتی گراد
W 6 متر بر ثانیه
ابری و برف سبک
دمای مورد انتظار:-8°
بارومتر: 1001.8 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -7°
رطوبت: 65.3%
قابلیت دید: 24 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:47 am
غروب خورشید: 08:04 pm
از تاریخ 07/04 02:30 pm
مشاهده شده در Stephenville, Nfld.
مشاهدات گذشته, Stephenville, Nfld. >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
تا قمستی ابری و رگبار برف
بیشینه:
کمینه: -7°
فردا
ابری
بیشینه: -1°
کمینه: -9°
امروز
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه: -3°
کمینه: -7°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:43 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:30 pm.