شرایط فعلی

+6 درجه سانتی گراد
بارومتر: 1016.7 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +2°
رطوبت: 72.4%
خورشید غروب نکرده است
از تاریخ 19/06 00:00
مشاهده شده در Paulatuk Automated Reporting Station
مشاهدات گذشته, Paulatuk Automated Reporting Station >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: +14°
کمینه: +8°
فردا
ابری
بیشینه: +5°
کمینه: +1°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +5°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:51. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:10.