Paulatuk

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

48 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 19/07 12:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
รู้สึก_เหมือน: 48°
บาโรมิเตอร์: 29.8 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 46°
ความชิ้น: 90.3%

ดวงอาทิตย์_ไม่_ตก

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 01:50 am. Next update estimated at 02:20 am.


Trivia

99° Arizona Village, สหรัฐอเมริกา
El Calafate, อาร์เจนตินา 36°

99° Mohave Valley, สหรัฐอเมริกา
Torres Del Paine, ชิลี 36°

97° Guadalupe, สหรัฐอเมริกา
Huarancante, เปรู 45°

97° Tempe, สหรัฐอเมริกา
Pujocucho, เปรู 45°

92° Mesa, สหรัฐอเมริกา
Thaba-Tseka, เลโซโท 56° N/A