شرایط فعلی

ابری و رگبار برف 7 درجه فارنهایت
NW 37 مایل در ساعت
ابری و رگبار برف
دمای مورد انتظار:-18°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم:
رطوبت: 83.1%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 07:21 am
غروب خورشید: 07:42 pm
از تاریخ 21/03 12:00 am
مشاهده شده در Baker Lake, N. W. T.
مشاهدات گذشته, Baker Lake, N. W. T. >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: -9°
کمینه: -19°
فردا
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه: 22°
کمینه: -13°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه:
کمینه: -7°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:44 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:00 am.