شرایط فعلی

تا قسمتی ابری و رگبار برف 27 درجه فارنهایت
W 22 مایل در ساعت
تا قسمتی ابری و رگبار برف
دمای مورد انتظار:12°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 23°
رطوبت: 84.4%
قابلیت دید: 15 مایل
طلوع خورشید: 08:32 am
غروب خورشید: 05:43 pm
از تاریخ 21/10 12:00 pm
مشاهده شده در Baker Lake, N. W. T.
مشاهدات گذشته, Baker Lake, N. W. T. >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: 13°
کمینه:
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 17°
کمینه:
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 27°
کمینه: 13°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:20 pm.