شرایط فعلی

پوشیده از ابر و باران سبک +2 درجه سانتی گراد
E 5 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر و باران سبک
دمای مورد انتظار:-2°
بارومتر: 1013.6 هوای فشار بالا
نقطه شبنم:
رطوبت: 86.6%
قابلیت دید: 16 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:21 am
غروب خورشید: 08:25 pm
از تاریخ 17/09 07:00 pm
مشاهده شده در Cambridge Bay, N. W. T.
مشاهدات گذشته, Cambridge Bay, N. W. T. >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: +2°
کمینه: -2°
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه: +3°
کمینه:
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +3°
کمینه: +1°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:48 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:00 pm.