شرایط فعلی

پوشیده از ابر و برف -2 درجه فارنهایت
E 22 مایل در ساعت
پوشیده از ابر و برف
دمای مورد انتظار:-26°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: -9°
رطوبت: 67.9%
قابلیت دید: 1 مایل
طلوع خورشید: 08:09 am
غروب خورشید: 08:09 pm
از تاریخ 18/03 04:00 pm
مشاهده شده در Cambridge Bay, N. W. T.
مشاهدات گذشته, Cambridge Bay, N. W. T. >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
تا قمستی ابری و رگبار برف
بیشینه:
کمینه: -7°
فردا
ابری
بیشینه: -3°
کمینه: -9°
امروز
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه: -3°
کمینه: -18°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:00 pm.