شرایط فعلی

پوشیده از ابر و برف سبک -1 درجه سانتی گراد
NW 7 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر و برف سبک
دمای مورد انتظار:-7°
بارومتر: 1023.3 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -3°
رطوبت: 84.6%
قابلیت دید: 24 کیلومتر
طلوع خورشید: 03:59 am
غروب خورشید: 12:04 am
از تاریخ 06/06 03:00 am
مشاهده شده در Rankin Inlet, N. W. T.
مشاهدات گذشته, Rankin Inlet, N. W. T. >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
ابری
بیشینه: +4°
کمینه: -1°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +4°
کمینه: -1°
امروز
ابری
بیشینه: +4°
کمینه: -2°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:14 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:40 am.