شرایط فعلی

ابری و رگبار برف -4 درجه فارنهایت
S 17 مایل در ساعت
ابری و رگبار برف
دمای مورد انتظار:-26°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: -9°
رطوبت: 74.7%
قابلیت دید: 15 مایل
طلوع خورشید: 09:49 am
غروب خورشید: 04:43 pm
از تاریخ 28/01 12:00 pm
مشاهده شده در Rankin Inlet, N. W. T.
مشاهدات گذشته, Rankin Inlet, N. W. T. >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
پوشیده از ابر
بیشینه:
کمینه:
فردا
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه: 10°
کمینه: -12°
امروز
ابری
بیشینه: -5°
کمینه: -6°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:03 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:50 pm.