شرایط فعلی

شفاف -20 درجه فارنهایت
SW 6 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:-36°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: -26°
رطوبت: 73.1%
قابلیت دید: 9 مایل
خورشید طلوع نکرده است
از تاریخ 07/12 06:00 am
مشاهده شده در Clyde, N. W. T.
مشاهدات گذشته, Clyde, N. W. T. >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
ابری
بیشینه: -10°
کمینه: -12°
فردا
ابری
بیشینه: -14°
کمینه: -18°
امروز
شفاف
بیشینه: -15°
کمینه: -21°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:59 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:50 am.