شرایط فعلی

-15 درجه سانتی گراد
NE 12 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:-27°
بارومتر: 999.1 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -22°
رطوبت: 51.6%
خورشید طلوع نکرده است
از تاریخ 12/12 12:00 pm
مشاهده شده در Grise Fiord Climate, Nu
مشاهدات گذشته, Grise Fiord Climate, Nu >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
ابری
بیشینه: -16°
کمینه: -17°
فردا
ابری
بیشینه: -17°
کمینه: -18°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: -17°
کمینه: -21°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:00 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:30 pm.