شرایط فعلی

-22 درجه سانتی گراد
NE 1 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:-22°
بارومتر: 1015.3 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -26°
رطوبت: 69.3%
خورشید طلوع نکرده است
از تاریخ 13/11 12:00 pm
مشاهده شده در Grise Fiord Climate, Nu
مشاهدات گذشته, Grise Fiord Climate, Nu >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
تا قسمتی ابری
بیشینه: -21°
کمینه: -23°
فردا
ابری
بیشینه: -16°
کمینه: -24°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: -16°
کمینه: -18°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:59 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:10 pm.